GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, Migren Günlüğüm uygulaması (“Uygulama”) kapsamında tarafınıza ait olan, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tarafınıza dair her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerinize yönelik olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları olmak (hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata uygun olarak aşağıda detaylandırılmış koşullarda gerçekleştirecek işleme faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. Veri Sorumlusu

 

Uygulama İ.E. Ulagay İlaç San. Türk Anonim Şirketi’ne ait olmakla birlikte, Uygulama’nın yönetimi Reaksiyon Dijital Reklam ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir. Uygulama kapsamında tarafınıza ait kişisel veriler İ.E. Ulagay İlaç San. Türk Anonim Şirketi’ne aktarılmayacaktır ve erişimine açılmayacaktır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Reaksiyon Dijital Reklam ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.

 

Şirket kişisel verileri işlerken Veri Koruma Mevzuatı’na ve ilkelerine uygun davranmayı, kişisel verilerin korunması için Veri Koruma Mevzuatı’nda öngörülmüş her türlü idari ve teknik tedbiri almayı taahhüt etmektedir.

 

Uygulama’yı kullanımız sırasında, Uygulama’nın kullanımı için gerekli olan kişisel verileriniz (ad, soy ad, e-posta, sağlık meslek mensupları için uzmanlık, çalışılan kurum ve il vb.) otomatik yollarla toplanacak ve açık rızanız aranmaksızın, aşağıda anılan hukuki gerekçelerle işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz Uygulama’yı kullanımız sırasında otomatik yollarla toplanarak işlenecektir.

 

  1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Hukuki Sebebi

 

Uygulama’yı kullanımınız sırasında edinilen özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. Açık rızanızı her zaman 6. maddedeki iletişim adreslerimizden talebinizi yazılı olarak bizimle paylaşmak suretiyle geri alabilirsiniz.

 

Uygulama’yı kullanımınız sırasında paylaştığınız yukarıda anılan diğer kişisel verileriniz ise taleplerinizin karşılanması ve Uygulama’nın sunulması yönündeki meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve tarafınızla sözleşme kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

 

Bunun yanı sıra ilgili mevzuat kapsamında idari kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi haller dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki gerekçesine dayalı olarak da kişisel verilerinizi işleriz.

 

 

 

 

  1. Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Amaçları

 

Kişisel veriler Uygulama’nın kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, istatistiki analiz yapılması, taleplerinizin karşılanması, sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ve bu kapsamdaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi veya sözleşme ilişkisinin ve Uygulama’nın kullanımının yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalanılan, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır.

 

Kişiler verileriniz, faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için açık rızanıza istinaden e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden faydalanılan iletişim şirketleri ile bulut hizmet sağlayıcılarının yurt dışındaki veri depolama sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır. Yurt dışına aktarım faaliyeti buna dönük açık rızanızın bulunması halinde yapılacaktır. Söz konusu aktarıma ilişkin olarak vermiş olduğunuz açık rızanızı her zaman 6. maddedeki iletişim adreslerimizden talebinizi yazılı olarak bizimle paylaşmak suretiyle geri alabilirsiniz.

 

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak kvkk@migrentakibim.com adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

Cihangir Mahallesi Dr. Mehmet Öz Sokak Jones Apt No:5 Daire:6 Beyoğlu/İstanbul